Vergelijk en vind de beste deal bij...

Hoe werkt het?

1. Vergelijk heel de markt

Met één aanvraag krijg je toegang tot 81 financiers.

2. Persoonlijke begeleiding

Een financierings- specialist begeleid je tijdens het hele proces

3. De meeste kans op succesvolle financiering

We schatten in bij welke financiers jij het meeste kans maakt en verzorgen jouw aanvraag

4. Tegen de laagste rente

Wij onderhandelen altijd de beste voorwaarden voor jou & je betaalt nooit meer dan dat je direct zou gaan.

financieringsspecialisten

Sep & Twan, zakelijke financieringsspecialisten
van FinanceFinder

De financieringsspecialisten van FinanceFinder staan voor je klaar

Jouw financieringsaanvraag wordt opgepakt door een specialist van FinanceFinder.

FinanceFinder heeft jarenlange ervaring, een goed track record én het netwerk om jou te helpen aan de beste zakelijke financiering. Daarom werken wij samen met de financieringsspecialisten van FinanceFinder.

Ze staan óók klaar om jou vrijblijvend advies te geven over jouw financieringsmogelijkheden. Heb je vragen? Bel ons op 085 – 76 03 564.

Meer weten over zakelijk krediet?

Door het vergelijken van een zakelijk krediet bij verschillende aanbieders krijg je niet alleen het beste zakelijk krediet, maar voorkom je ook dat je wordt afgewezen voor een krediet. Bepaalde kredietverstrekkers hanteren namelijk minder strengere eisen.

zakelijk krediet
4.6/5 - (32 stemmen)
Wat vind je van onze vergelijking?

Jouw feedback is belangrijk. Daarmee kunnen wij de pagina verder verbeteren zodat andere ondernemers ook een zelfverzekerde en goed overwogen beslissing kunnen maken voor hun zakelijke rekening.

Wil je jouw werkkapitaal uitbreiden, voorraad inkopen, debiteuren financieren, een marketinginvestering doen of extra personeel aannemen? In alle gevallen zoek je naar een goed betaalbare oplossing. 

Met zakelijk krediet kun jij snel en flexibel geld opnemen. Opnemen en aflossen kan wanneer jij wil. Aflossen verloopt meestal per maand, en boetevrij aflossen is bij de meeste aanbieders geen probleem.

Door de lage rentes van nu is een zakelijk krediet naar verhouding goedkoop, maar er zijn ook kredietverstrekkers die toch nog hoge rentes in rekening brengen. Wij helpen jou met het vinden van het juiste zakelijk krediet.

Kom ik in aanmerking voor een zakelijk krediet?

Kredietverstrekkers controleren de kredietwaardigheid van je onderneming voordat ze jouw aanvraag goedkeuren.

Eenvoudig gezegd, een kredietverstrekker gaat inschatten of je de vaste lasten uit het zakelijk krediet nu en in de toekomst kunt betalen.

Belangrijk is om over voldoende cashflow te beschikken om aan de toekomstige aflossingsverplichting te kunnen voldoen.

De voorwaarden voor het afsluiten van een zakelijk krediet verschillen per geldverstrekker, maar we kunnen twee basisvoorwaarden noemen die de meeste financiers hanteren, namelijk:

 • Je onderneming bestaat minimaal één jaar
 • De omzet bedraagt ten minste €50.000 per jaar

Er zijn geldverstrekkers die flexibeler zijn. Bij New10 hoeft je bedrijf nog maar zes maanden te bestaan. Er zijn ook geldverstrekkers die juist veel strenger zijn, maar dat is ook de kracht van het vergelijken. Bij de aanbieders die niet passen bij jouw kredietbehoefte hoef je geen aanvraag in te dienen.

De kans van slagen bij het aanvragen van een zakelijk krediet voor een bedrijf uit het midden- en kleinbedrijf ligt tussen de 86% en 96% volgens het CBS. Laat je dus niet weerhouden door vooroordelen over de kansen op het krijgen van een financiering.

Waar heb je het zakelijk krediet voor nodig?

Het bestedingsdoel kan bepalend zijn voor de acceptatienormen van de geldverstrekkers. Voordat kredietverstrekkers het geld aan jou verstrekken nemen ze niet alleen de huidige resultaten mee in de beoordeling. Maar ook de toekomstverwachtingen en de resultaten uit het verleden.

De geldverstrekker moet ook vertrouwen hebben in de investering van het geleende geld.

Gebruik je het krediet bijvoorbeeld voor het verbouwen van het bedrijfspand? Dan moet de investering zorgen voor een financieel voordeel voor je onderneming. De jaarlijkse omzet gaat bijvoorbeeld omhoog of je kunt de productiekosten in het bedrijfsproces verlagen.

Wat is de looptijd van een zakelijk krediet?

Daar kun je specifieke afspraken over maken met de kredietverstrekker, maar er zijn wel richtlijnen. De looptijd van een krediet varieert vaak tussen 12 en 60 maanden. De looptijd is ook afhankelijk van het bestedingsdoel. 

Voor het aanvullen van je cashflow is een krediet met een looptijd van meerdere jaren niet verstandig. Een looptijd van één jaar of korter is dan passender. Een krediet met een kortere looptijd is ook mogelijk. Je kunt zelfs een krediet krijgen voor één maand. Dit zijn meestal wel de duurdere kredieten.

Met welke kosten moet je rekening houden?

Je betaalt gemiddeld een rentepercentage tussen 1,5% en 8,9%. Het exacte percentage is afhankelijk van jouw bedrijf, het leenbedrag en het risico volgens de kredietverstrekker.

Houd aanvullend rekening met een afsluitprovisie van 1% tot 3% over het leenbedrag. 

Daarnaast betaal je bemiddelingskosten van 0,5% tot 1% van de leensom.

Geldverstrekkers kunnen beheer- en administratiekosten in rekening brengen van 0,5% tot 1,25% van het leenbedrag. 

Kies je voor een vast of een variabel tarief?

Je kunt de rente voor de gehele looptijd vastzetten of je kiest voor een rente afhankelijk van de marktrente. Met een vaste looptijd ben je ervan verzekerd dat het rentepercentage voor jouw krediet niet stijgt gedurende de vastgelegde periode. Met een variabel tarief profiteer je van toekomstige rentedalingen, maar als de rentes stijgen gaan jouw vaste lasten dus ook omhoog.

Snel zakelijk krediet aanvragen

Snel zakelijk krediet afsluiten – binnen 24 uur – is mogelijk. Kredietverstrekkers kunnen voor de snelheid wel extra kosten in rekening brengen, maar als je snel geld moet hebben zijn er oplossingen. Heb je geen haast? Kies dan bij voorkeur niet voor een spoed aanvraag.

Een kort zakelijk krediet aanvragen

Je kunt kiezen voor een kort zakelijk krediet met een looptijd van bijvoorbeeld één maand of één jaar. Hiervoor kun je kiezen voor een tijdelijke verruiming van je cashflow. Met een krediet met een korte looptijd kun je op deze behoefte inspelen.

Kiezen voor een rekening courant?

Voor een tijdelijke verruiming van de cashflow kun je ook kiezen voor een rekening courant krediet. Bij dit soort kredieten kun je vrij geld opnemen op het moment dat je het nodig hebt. Het is vergelijkbaar met een bankrekening waar je rood op kunt staan. De rente wordt geheven over het bedrag dat je rood staat op de zakelijke rekening courant. Is het tijdelijke krediet niet meer noodzakelijk? In één keer kun je de schuld weer afbetalen. Een rekening courant krediet is vooral geschikt voor kleinere kredieten.

Hoe kom je snel aan een bedrijfskrediet?

Bevind jij je in een situatie waarbij je een bedrijfskrediet snel of met spoed nodig hebt, bijvoorbeeld binnen 24 uur?

Door de online processen van kredietverstrekkers kun je bedrijfskrediet snel afsluiten. In principe is het mogelijk om binnen drie dagen het zakelijk krediet af te sluiten en ook het bedrag te laten storten op je rekening. Bij enkele aanbieders heb je zelfs al beschikking over het geld binnen 24 uur.

Een spoedaanvraag kan wel zorgen voor hogere kosten. Wij helpen je bij het zo goed mogelijk aanleveren van de benodigde stukken, zodat er zo weinig mogelijk tijd verloren gaat.

Zakelijk krediet 101: veelgestelde vragen beantwoord

Wat is een zakelijk doorlopend krediet?

Een zakelijk doorlopend krediet is een vorm van zakelijke lening, waarbij je de mogelijkheid hebt tot flexibel geld opnemen en aflossen. Je spreekt met de kredietverstrekker af hoeveel je maximaal kunt lenen binnen het krediet. Je kunt geld blijven lenen binnen hetzelfde krediet tot het limietbedrag is bereikt. Het opgenomen bedrag los je vaak maandelijks af.

Je sluit bijvoorbeeld een zakelijk krediet af voor een bedrag van €50.000. In eerste instantie neem je een bedrag op van €30.000. Je kunt later nog weer maximaal €20.000 opnemen tot het limietbedrag bereikt is. Dit doorlopend krediet voor ondernemers biedt flexibiliteit, want het is mogelijk om geld te lenen tot een bepaald maximum bereikt is.

Wat is nodig voor het aanvragen van een zakelijk krediet?

Na het indienen van een aanvraag, volgt de beoordeling van het aangevraagde zakelijk krediet. De kredietverstrekker moet inschatten of ze het krediet willen en kunnen verstrekken uitgaande van de acceptatienormen. 

Voor het inschatten van het risico heeft een geldverstrekker financiële stukken nodig. Het kan gaan om de volgende (digitale) documenten:

 • Jaarrekening over meerdere jaren
 • Taxatierapport als het krediet betrekking heeft op een onroerend goed
 • Aangifte inkomstenbelasting van de onderneming
 • Juridische documenten, zoals statuten en een leaseovereenkomst van bijv. een machine of een bedrijfswagen
 • Digitale bankafschriften
 • Liquiditeitsprognose
 • Bedrijfsplan

Bij online financiers zijn de bankafschriften over de afgelopen 12 maanden vaak al voldoende. Een bedrijfsplan, jaarrekeningen en liquiditeitsprognoses eisen ze niet.

Waarvan is de rente van afhankelijk?

Kredietverstrekkers hanteren onderling grote verschillen in rente tarieven, maar ook bij dezelfde kredietverstrekker kunnen er grote verschillen zijn. Er zijn drie factoren waar de hoogte van de rente deels van afhankelijk is, namelijk:

 1. De hoogte van de marktrente
 2. Het risicoprofiel van de onderneming
 3. Het onderpand van het krediet

1. Hoogte van de marktrente

Geldverstrekkers kunnen op dit moment goedkoop aan geld komen. Ze kunnen het geld dus ook goedkoop weer uitlenen. In tijden met hogere rentes, stijgen ook de rentes op een zakelijk krediet. Door het kiezen van een vaste rente kun jij jezelf indekking tegen een stijging van de rente.

2. Het risicoprofiel van je bedrijf

De kredietverstrekker maakt een inschatting van het risico dat ze lopen. Het risicoprofiel is een optelsom van factoren die worden meegeteld voor het inschatten van de kredietwaardigheid. Ook jij als ondernemer wordt hierin meegewogen. 

Een ondernemer met al meerdere successen, wil een kredietverstrekker liever geld aan verstrekken dan aan een ondernemer die net gestart is met het ondernemen.

De jaarcijfers van de afgelopen jaren zijn belangrijk bij het inschatten van de kredietwaardigheid. Ook wil de kredietverstrekker weten wat je met het kredietbedrag gaat doen. Vaak vragen ze prognoses op van bijvoorbeeld de effecten van de investering op de omzet en uiteindelijk de winst van de onderneming. 

3. Het onderpand

De kredietverstrekker kan een onderpand eisen voor het zakelijk krediet. Dat is met name gebruikelijk bij grootbanken zoals ING en Rabobank.

Je vraagt bijvoorbeeld een zakelijk krediet aan voor het kopen van machines, een bedrijfspand of een bedrijfswagen. Het bedrijfsmiddel kan dan als onderpand dienen. De bank kan het onderpand verkopen als je bedrijf niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen.

Ook een bedrijfsmiddel of bedrijfspand dat je al in bezit hebt, kan je als onderpand gebruiken.

Door deze constructie loopt de kredietverstrekker minder risico. Het verstrekken van een onderpand kan ook zorgen voor een lager rentepercentage, dus ook voordeel voor jezelf.

Waardoor zijn de verschillen in rente zo groot?

Er zijn verschillende soorten kredieten met grote verschillen in rentetarieven. Traditionele banken bieden een lage rente maar eisen veel zekerheden. Ondernemers die goed binnen de acceptatienormen passen, krijgen een zakelijk krediet.

Voor verschillende vormen van krediet worden ook andere tarieven in rekening gebracht. De verschillen in rente tussen banken en alternatieve geldverstrekkers is groot. De verschillen tussen banken onderling is kleiner.

Wist je dat het uitstaand bedrag aan kredieten bij banken al sinds 2012 afneemt? Er wordt vaker gekozen voor een alternatieve geldverstrekker of voor factoring en crowdfunding.

Is een krediet niet mogelijk of zijn de kosten te hoog? Dan kies je voor:

 • Alternatieve geldverstrekkers (zijn soepeler in de normen, maar vragen gemiddeld hogere rentes);
 • Factoring (verkopen van je facturen);
 • Crowdfunding (geld lenen van kleine investeerder).
 • reguliere zakelijke lening

Rente is afhankelijk van het risico

Door het verstrekken van zakelijke kredieten lopen de financiers het risico dat ze het uitgeleende bedrag niet of niet volledig terugkrijgen. Voor het opvangen van dit risico brengen ze een risico opslag in rekening. Blijf zelf wel kritisch. Kredietverstrekkers brengen zeer uiteenlopende rentetarieven in rekening. Een verschil van een paar procentpunten is geen uitzondering.

Kies dus niet blind voor de kredietverstrekker waar je vaker zaken mee doet, zoals je huisbank. Een veel lagere rente zorgt voor lagere maandlasten of voor een snellere aflossing van de schuld.