e-xcellence (Kamer van Koophandel: 67132073), verleent u hierbij toegang tot zakelijkbankieren.nl. e-xcellence publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

e-xcellence behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op zakelijkbankieren.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

e-xcellence spant zich in om de inhoud van zakelijkbankieren.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op zakelijkbankieren.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van e-xcellence.

In het bijzonder is alle informatieop zakelijkbankieren.nl beschikbaar onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op zakelijkbankieren.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan e-xcellence nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Om een goede vergelijking te maken tussen zakelijke bankproducten heeft e-xcellence een aantal aannames gedaan. Het kan gebeuren dat er door menselijke vergissingen of technische storingen iets niet klopt. Neem je een beslissing op basis van onze gegevens? Controleer de informatie van het betreffende product dan eerst, gebruik makend van de meest recente tarieven en informatie van zakelijke banken te vinden op de websites van betreffende aanbieders.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij e-xcellence.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van e-xcellence, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van zakelijkbankieren.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.