Zakelijke rekening gedekt door depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel zorgt ervoor dat als een bank failliet gaat, het geld op je bankrekening tot € 100.000 per rekeninghouder per bank gegarandeerd is. Ook het geld op je zakelijke rekening valt onder het depositogarantiestelsel. Het saldo op je zakelijke rekening is tot € 100.000 gedekt. het depositogarantiestelsel (DGS) is een regeling van De Nederlandse bank. Een bank valt onder het DGS als de bank een vergunning heeft van De Nederlandsche Bank.

Alle banken die wij vergelijken op zakelijkbankieren.nl zijn gedekt via het DGS. Bankier je bij een buitenlandse bank, of een bank die wij niet hebben opgenomen in de vergelijkingsresultaten? Controleer dan of de bank die je op het oog hebt is opgenomen in het officiële register depositogarantiestelsel.

Zakelijke bankproducten garant gesteld door het depositogarantiestelsel

De volgende soorten zakelijke rekeningen zijn garant gesteld door het DGS:

 • Zakelijke betaalrekeningen
 • Zakelijke spaarrekeningen
 • Zakelijke termijndeposito’s

Zakelijke bankproducten niet garant gesteld door het depositogarantiestelsel

Niet alle zakelijke bankproducten vallen onder het DGS. De volgende bankproducten zijn niet garant gesteld:

 • Achtergestelde deposito’s
 • Beleggingen
 • Verzekeringen
 • Virtuele valuta’s

Eenmanszaak en het depositogarantiestelsel

Heb je een eenmanszaak? Dan wordt je zakelijke rekening garant gesteld middels het DGS.

Let op: als je naast de zakelijke rekening ook een privérekening bij dezelfde bank hebt, dan worden de tegoeden bij elkaar opgeteld.

Rechtsvormen

Een eenmanszaak wordt gezien als een natuurlijke persoon, geen rechtspersoon. Naast eenmanszaken kunnen ook alle rechtsvormen een beroep doen op het DGS wanneer er een bank failliet gaat. Voorbeelden van rechtspersonen zijn een besloten vennootschap (BV), naamloze vennootschap (NV), vereniging en stichting.

Uitgezonderde ondernemingen

Een aantal ondernemingssoorten vallen niet onder het DGS:

 • Beleggingsondernemingen
 • Verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen
 • Beleggingsinstellingen
 • Kredietunies

Meer over zakelijk bankieren?

Bekijk ons overzicht van alle zakelijke rekeningen
De eerste gratis zakelijke rekening is nu te openen
Overstappen van bankrekening? In 5 minuten geregeld
Zakelijke rekening niet verplicht, maar toch wel
Crypto en zakelijk bankieren
Bij deze banken kan jij zakelijk rood staan