Rente zakelijke lening vergelijken

Zakelijk geld lenen? Wij zetten al het zakelijk krediet op een rij.
Je hebt een zakelijke lening al vanaf 1,5% rente. Vergelijk nu!

 

 

Zakelijk geld lenen FAQ

Wanneer staat het geleende bedrag op je rekening

Met behulp van algoritmen en technologie, kunnen online kredietverstrekkers kredietstandaarden analyseren zoals credit scores en cash flow. Daardoor kunnen zij sneller en makkelijker toegang tot kapitaal bieden, waaronder financiering van werkkapitaal, langlopende leningen en kredietlijnen. Bij de meeste online kredietverstrekkers wordt een aanvraag dan ook binnen 1 tot 2 werkdagen gekeurd. Daardoor heb je het krediet meestal al binnen 3 dagen op je rekening.

Zakelijk geld lenen niet voor iedereen geschikt

Zakelijk geld lenen is niet voor iedereen geschikt. Als je net begint met je bedrijf, kom je bij geen enkele aanbieder in aanmerking voor een zakelijke lening. De minimale looptijd van je bedrijf moet 2 jaar zijn als je in aanmerking wil komen voor zakelijk krediet. Sommige aanbieders verlangen zelfs dat je minimaal 3 jaar actief bent. Andere opties die je als starter kan overwegen zijn lenen bij vrienden en familie, microleningen of zakelijke creditcards. Daarnaast is crowdfunding een opkomend en erg interessante mogelijkheid voor startende bedrijven. Maar als je bedrijf minstens 2 jaar actief is, kan zakelijk geld lenen bij een online kredietverstrekker de moeite waard zijn om in te verdiepen.

Bedrijfsplan of investeringsplan nodig

In de meeste gevallen wordt er niet gevraagd naar een bedrijfsplan of ondernemingsplan door online kredietverstrekkers. Wil je grote bedragen lenen of valt jouw bedrijf in een hoge risicogroep? Dan kan het voorkomen dat de kredietverstrekker alsnog vraagt naar jouw bedrijfsplan of investeringsplan. Het is daarom verstandig om deze altijd gereed te hebben, zodat er geen vertraging optreedt of afwijzing gedaan wordt als er geen investeringsplan aanwezig is. De kredietverstrekker wil wel altijd de reden weten waar de lening voor nodig is.

boete bij vervroegd aflossen

Online kredietverstrekkers hanteren tegenwoordig geen boete meer bij het vervroegd aflossen van een zakelijke lening. Vervroegd aflossen heeft echter geen invloed op de totale rente die verschuldigd is. De totale rente die verschuldigd is over de volledige looptijd wordt dus alsnog in rekening gebracht.

zakelijke lening oversluiten

Het is vrijwel altijd mogelijk om een zakelijke lening over te sluiten mits de kredietwaardigheid van jouw bedrijf niet verslechterd is. Het oversluiten van een lening is bijvoorbeeld interessant als je een lager rentepercentage kunt krijgen bij een andere aanbieder. Kredietverstrekkers bieden meestal geen informatie op hun website over het oversluiten van zakelijk krediet. Mocht je een zakelijke lening willen oversluiten, dan kun je het beste contact opnemen met de betreffende kredietverstrekker. Let op dat er kosten zijn verbonden aan het oversluiten, waardoor de lagere rente niet altijd opweegt tegen de oversluitkosten.

Maximale leensom

Een gebruikelijk plafond voor een zakelijke lening is € 250.000 bij online kredietverstrekkers. Heb je een B.V. en een grotere kapitaalbehoefte dan € 250.000? Dan bieden New10 en Knab Crowdfunding Lenen een kredietplafond aan van € 1.000.000.

Kosten zakelijke lening

De kosten van een zakelijke lening bestaan uit een afsluitprovisie en rentekosten. De rentekosten zijn afhankelijk van de hoogte van de lening en van de risicogroep waarin je bedrijf valt. De afsluitprovisie is een vast percentage van de leensom. De afsluitprovisie ligt gemiddeld tussen 2% en 5%. De zakelijke rente varieert van 3,8% tot 20% op jaarbasis.

Zakelijke rente

De zakelijke rente voor bedrijfskrediet bedraagt tussen 3,8% en 20% op jaarbasis. De rente wordt bepaald aan de hand van drie factoren: marktrente, risicoprofiel en onderpand.

Marktrente
De basis van de rentebepaling is de marktrente. De marktrente wordt ook wel de inkoopprijs van geld genoemd: het rentepercentage dat kredietverstrekkers zelf moeten betalen wanneer zij geld lenen. Over het algemeen geldt dus: hoe hoger de marktrente, hoe hoger de rente op jouw lening.

Risicoprofiel
Het risicoprofiel van het bedrijf dat zakelijk krediet aanvraagt,  is de belangrijkste factor bij het vaststellen van de zakelijke rente. Het risicoprofiel is afhankelijk van de combinatie van een aantal factoren:

  • bedrijfsactiviteiten van de onderneming en branche specifieke kengetallen
  • statistische gegevens van het bedrijf, zoals rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit

Bij bancaire leningen is de risicocategorie van een onderneming ook afhankelijk van de ondernemer zelf. De bank kijkt bijvoorbeeld naar de achtergrond en ervaring van de ondernemer en zijn toekomstvisie. Ook het cijfermatig inzicht van de ondernemer, zowel historisch als prognoses, spelen een rol. Bij een kredietaanvraag via een online kredietverstrekker zal er echter niet naar het profiel van de ondernemer gekeken worden. De aanvraag verloopt namelijk volledig online.

Onderpand
Een onderpand geeft een zekerheidspositie voor de kredietverstrekker. Sommige kredietverstrekkers eisen een onderpand. Vraag je bijvoorbeeld een lening aan voor een bedrijfspand, machines, inventaris of voertuigen? Dan dient het activa waar de lening voor wordt afgesloten vaak als onderpand. Een onderpand is niet altijd vereist, maar het voordeel van een onderpand is dat de kredietverstrekker meer zekerheid heeft, en jij daardoor een lagere rente krijgt. Mocht je de lening niet kunnen afbetalen, dan is het nadeel van een onderpand dat de kredietverstrekker recht heeft om het onderpand te verkopen.

Back to Top